Etap I

Obejmuje budynki B5 i B6.
Planowana data ukończenia inwestycji: sierpień 2020 r.

Etap II

Obejmuje budynki B3 i B4.
Planowana data ukończenia inwestycji: maj 2021 r.

Etap III

Obejmuje budynki B1 i B2.
Planowana data ukończenia inwestycji: I kw. 2022 r.